Usługi

Usługi

Porady  oraz  reprezentacja   w sprawach cywilnych:

 • o rozwód, 
 • o podział majątku małżeńskiego, 
 • alimentacyjnych,
 • dotyczących regulacji stanu prawnego
  nieruchomości, ksiąg wieczystych,  
 • o zasiedzenie,  
 • o zniesienie współwłasności nieruchomości, 
 • windykacja wierzytelności,  
 • spadkowych,
 • o zachowek,  
 • odszkodowań za posadowienie na nieruchomości
  sieci przesyłowch (m.in.. energetyczne, gazowe), 
 • odszkodowań za błąd medyczny.

Porady i obsługa przedsiębiorców m.in. w zakresie:

 • zakładania, łączenia, przekształcania likwidacji spółek prawa  handlowego,
 • sporządzania projektów umów,
 • windykacji należności,
 • stała obsługa przedsiębiorców z wynagrodzeniem ryczałtowym lub godzinowym.

Porady oraz reprezentacja

 • w sprawach karnych na każdym etapie – od postępowania przygotowawczego, aż do prawomocnego wyroku.