Blog

Blog

{{ keyword }}

{{ text }} {{ links }}

{{ keyword }}

{{ text }} {{ links }}
Jak już podałem w poprzednich postach, aby zasiedzieć nieruchomość wymagany jest 30 letni okres władania nią, który w przypadku dobrej wiary wynosi 20 lat. Nie oznacza to, że by nabyć  przez zasiedzenie nieruchomość musimy ją …
Dobra i zła wiara przy zasiedzeniu nieruchomości  Po dłuższej przerwie spowodowanej obowiązkami zawodowymi nadrabiam zaległości blogowe. Dzisiaj będzie o dobrej i złej wierze, która jest istotnym elementem, który należy rozważyć podejmując decyzję o rozpoczynaniu postępowania …
W obrocie gospodarczym częstym zjawiskiem jest niewywiązywanie się przez kontrahentów z płatności. Skutkiem takiego zachowania jest z reguły skierowanie sprawy do sądu i uzyskanie tytułu wykonawczego tj. Wyroku lub Nakazu Zapłaty.  Zgodnie z przepisami, roszczenie …
W nawiązaniu do poprzedniego postu chciałbym pokrótce opisać kim jest posiadacz samoistny w kontekście spraw o zasiedzenie nieruchomości. Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego jednym z kluczowych warunków, który powinien zostać spełniony, aby uzyskać oczekiwane orzeczenie sądu, jest …