Przerwanie biegu przedawnienia po wydaniu tytułu wykonawczego

Share on twitter
Share on facebook
Share on linkedin
radca prawny Karolina Derendarz

radca prawny Karolina Derendarz

W obrocie gospodarczym częstym zjawiskiem jest niewywiązywanie się przez kontrahentów z płatności. Skutkiem takiego zachowania jest z reguły skierowanie sprawy do sądu i uzyskanie tytułu wykonawczego tj. Wyroku lub Nakazu Zapłaty.  Zgodnie z przepisami, roszczenie stwierdzone tytułem wykonawczym przedawnia się z terminem sześcioletnim. Zatem przez okres sześciu lat mamy możliwość złożenia do komornika wniosku o wszczęcie egzekucji.  Czasami jednak gdy złożymy sprawę do sądu, nie udaje nam się odzyskać naszych wierzytelności w toku postępowania egzekucyjnego, a sam tytuł  wykonawczy kilka lat spędza w szufladzie.  Nierzadko zdarza się,  że o naszej wierzytelności przypominamy sobie po czasie dłuższym niż sześć lat, co wówczas? Na pierwszy rzut oka zdawać się może, iż jeśli od daty uprawomocnienia się wyroku lub nakazu zapłaty upłynęło już sześć lat to nic nie możemy zrobić, a nasza wierzytelność bezpowrotnie przepadła.  Zanim jednak położymy krzyżyk na sprawie, warto zwrócić uwagę na czynności, które przerywają bieg przedawnienia i pozwolą na egzekwowanie naszej wierzytelności po upływie sześciu lat.

Co oznacza termin przerwanie biegu przedawnienia? – to nic innego jak podjęcie takich działań, dzięki którym termin sześciu lat będzie biec na nowo. Jako przykład czynności, które mogą  przerwać bieg przedawnienia roszczeń można wskazać m.in.:

1.) złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności –  przedawnienie biegnie na nowo z chwilą zakończenia postępowania klauzulowego. Warto zatem sprawdzić w jakiej dacie zakończyło się postępowanie klauzulowe i od tej daty liczyć termin sześciu lat, być może udało nam się zyskać jeszcze sporo czasu na ponowne złożenie wniosku do komornika,

2.) umorzenie postępowania egzekucyjnego z urzędu na podstawie art. 824 § 1 pkt 3 k.p.c. z racji bezskuteczności egzekucji – jeżeli wszczęliśmy egzekucję i została ona umorzona ze względu na brak majątku dłużnika, termin przedawnienia będziemy liczyć na nowo od daty umorzenia postępowania egzekucyjnego, wtedy ponownie możemy złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji,

3.)   zapłata części długu oraz wszelkie wnioski skierowane do wierzyciela, czy to o rozłożenie na raty, czy to o odroczenie terminu płatności, zwolnienie z odsetek lub długu, nazywane są niewłaściwym uznaniem roszczenia i stanowią okoliczności przerywające bieg przedawnienia. Jeśli więc nasz dłużnik dokonał, którejkolwiek z powyższych czynności możliwe, że tym samym przerwał bieg przedawnienia i mamy możliwość na nowo liczenia terminu sześciu lat,

3.) zawezwanie do próby ugodowej i mediacja – jeśli w sprawie został złożony wniosek o zawezwanie do próby ugodowej lub mediację,  to tym  samym został przerwany bieg przedawnienia, co daje nam możliwość dalszego egzekwowania należności,

 Podsumowując – warto przeanalizować dokumentację, którą mamy w sprawie naszej wierzytelności gdyż czasami pozornie przedawnione tytuły wykonawcze mogą nadawać się jeszcze do wszczęcia egzekucji, a tym samym dają szansę na odzyskanie naszych należności.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments