Doliczenie do zasiedzenia okresu posiadania poprzednika

Jak już podałem w poprzednich postach, aby zasiedzieć nieruchomość wymagany jest 30 letni okres władania nią, który w przypadku dobrej wiary wynosi 20 lat. Nie oznacza to, że by nabyć  przez zasiedzenie nieruchomość musimy ją posiadać przez cały w/w okres, bowiem do swojego posiadania możemy doliczyć okres posiadania swoich poprzedników prawnych np. swoich spadkodawców lub innej osoby, […]

Dobra i zła wiara przy zasiedzeniu nieruchomości

 Po dłuższej przerwie spowodowanej obowiązkami zawodowymi nadrabiam zaległości blogowe. Dzisiaj będzie o dobrej i złej wierze, która jest istotnym elementem, który należy rozważyć podejmując decyzję o rozpoczynaniu postępowania w kierunku zasiedzenia nieruchomości, albo broniąc nieruchomości przed zasiedzeniem. Jak już wspomniałem w pierwszym poście, by zasiedzieć nieruchomość jest konieczny m.in. 30 letni okres samoistnego posiadania nieruchomości, gdy władamy nią w złej wierze, […]

Przerwanie biegu przedawnienia po wydaniu tytułu wykonawczego

W obrocie gospodarczym częstym zjawiskiem jest niewywiązywanie się przez kontrahentów z płatności. Skutkiem takiego zachowania jest z reguły skierowanie sprawy do sądu i uzyskanie tytułu wykonawczego tj. Wyroku lub Nakazu Zapłaty.  Zgodnie z przepisami, roszczenie stwierdzone tytułem wykonawczym przedawnia się z terminem sześcioletnim. Zatem przez okres sześciu lat mamy możliwość złożenia do komornika wniosku o wszczęcie egzekucji.  Czasami jednak gdy złożymy […]

Posiadacz samoistny w sprawach o zasiedzenie nieruchomości

W nawiązaniu do poprzedniego postu chciałbym pokrótce opisać kim jest posiadacz samoistny w kontekście spraw o zasiedzenie nieruchomości. Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego jednym z kluczowych warunków, który powinien zostać spełniony, aby uzyskać oczekiwane orzeczenie sądu, jest władanie nieruchomością przez odpowiedni czas jako posiadacz samoistny. Posiadaczem samoistny jest osoba, która włada faktycznie nieruchomością jak właściciel (choć nim nie jest) przez […]

Jak i kiedy nabyć własność nieruchomości przez zasiedzenie

Jako, że wiele spraw, w których reprezentuję moich klientów dotyczy zasiedzenia nieruchomości, podzielę się z Państwem, w tym i następnych postach moją wiedzą w tym zakresie. W tym poście kilka uwag natury ogólnej. Zasiedzenie ma na celu usunięcie rozbieżności pomiędzy stanem prawnym widniejącym w księdze wieczystej, a długotrwałym stanem faktycznego posiadania rzeczy przez inną osobę, niż ujawniona w księdze wieczystej jako właściciel. Rozbieżność ta […]